Arabic magic السحر العربي

Welcome to my blog. On this blog you can find interesting information about Arabic and Iranian magic. Regards for readers from Iran, Syria, Palestine, Russia, China, Latin America, India, Pakistan, EU, USA, Australia, etc.


30.04.2011.

Svijet džina

džin Naqiq

30.04.2011.

Svijet džina

džin Munis

30.04.2011.

Svijet džina

džin Mahmas

25.04.2011.

The conjuration of Jinn's Queen

Write the following on the palm of your right hand using a mixture of musk and saffron: „By Alshaqash Da'ooj“. Place your palm over the incense. Turn your face towards the east and recite the following incantation until your hand turns over and closes by itself: „Ba'alshatal (x2), Batad (x2), Bakahooshal (x2), Bata'a'amash (x2), Bataqhrayoosh (x2), Basabtaqoosh (x2), Baykashalish (x2), Hashool (x2), Heshool (x2). I conjure you, O Queen Aynah, by the right of the name that, having descended upon the solid stone, caused it to crumble: upon the earth, leveled it; upon the mountain, caused it to be imbedded; upon the night, darkened it; and upon the day, made it grow bright; and by Alshaqash (x2), Allah's verses, Akhfakh (x2), Haqhalash (x2), Allah's verses, Da'ooj (x2). Answer me, O Queen Aynah, make haste, hear my conjuration, hurry, smell my incense, and appear to me. Bless you“.

For incense, you take six dirhams of liquid storax, six dirhams of sandarac, and six dirhams of frankincense, mix them together until a paste is formed, fashion pellets out of this paste, and then loss them into the fire, one after the other.

After she replies, and you copulate with her, send her away by reciting the following Dismissal seven times: „Destroying everything by the command of its Lord, so they became such that naught could be seen except their dwellings“.

25.04.2011.

Sihir da se onemogući ženina nevjera

Kako bi spriječio suprugu da ga prevari sa nekim drugim, muškarac mora napisati ovaj tilsum sa krvlju bijelog pileta na svom penisu a onda voditi ljubav sa ženom. Nakon toga žena ga neće moći prevariti sa drugim čovjekom.

25.04.2011.

Imena džinskih sluga noći

Vjerovatno ni jedna svjetska magija ne posjeduje veći broj imena duhova poput arapske koja vrvi od mnogobrojnih naziva džinskih skupina, plemena, njihovih kraljeva i sluga. Svi ti podaci nisu beskorisni već dapače iskusnom čarobnjaku pomažu da ojača i usmjeri svoje čarolije putem duhovnih sila prema pravom cilju.

Kada se želi izvršiti neki sihir u toku noći onda radi uspješnosti samog magijskog poduhvata mora se zazvati ime određenog džina-sluge nekog od dana u tjednu ovim riječima: "Dođi, o džinu N., slugo ove noći i učini (reći šta se želi)".

Tabela:

Nedjelja: Da'wan

Ponedjeljak: Kharaš

Utorak: Khansar

Srijeda: Ham'il

Četvrtak: Šamradal

Petak: Manjail

Subota: Šamoon

25.04.2011.

Ljubavni sihir

Napiši ovaj tilsum na prljavoj krpi i odnesi ga u kupatilo. Tu se tilsum zapali u ulju i sačeka da izgori. Njegovo svojstvo je da probudi strast i ljubav kod partnera sa kojim živite.

14.04.2011.

THE HAND OF FATIMA

The Hand of Fatima is a powerful Arabic talisman, symbolizing generosity, hospitality, and the beneficial power of God.

16.03.2011.

Dova protiv alkoholizma

Slijedeću dovu proučiti 41 put nad posudom sa vodom, tu vodu alkoholičar treba piti sedam puta:

Ya ejuhellezine amenu innemelhamru vel mejsiru vel ensabuvel ezlamuriđsun min ameliššejtani feđtenibuhu leallekum tuflihun innema jurijduš šejtanu en jukaa bejnekumul adavete vel bagdaefil hamri vel mejsiri ve jesuddekum an zikrillahi ve anis selati fehel entummuntehun.ve etijullahe veetijur rasule vahzeru fein tevelleytum falemu ennema alaresunlinel belagulmubin.allahumme huzhubbul hamri vel mejsiri bi hakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bi elfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil alijil azim.vebi hakki muhammet mustafa sallallahu alejhi ve sellem

16.03.2011.

Tilsum za pronalazak stvari

Uz pomoć ovog vefka i velikog imena Berheyula može se pronaći izgubljeno; na čistom listu papira napiše se ovaj vefk i objesi u kuću ili na mjesto gdje je neka stvar nestala.

06.03.2011.

The names of seership which you write be tween the eyes of the possessed

They are as follows: Alfarqash, Hamur, Asar, Look by the right of Shakkmalush, Salaha, Taysh, Tayshish, Hatish, Armish. Look, bytheright of Shakhmalush.

If a jinni defies you, and you wish him to remain in your presence so you can command him as you please, write the following names on a piece of paper and fix it to the soles of his feet and will not be able to leave, even if one year passes until you release him.

06.03.2011.

Conjuration to the four Ifreets

 These are the ones in charge of the signet ring, plus their seal, their secret, and their subjugation.

You say: O Barakh, Barakh, Asnaydayan, Asnaydayan, Matra'an, Jayash, Jayash, Qatrayush, Abham, Tuhum, Shalikh. Hurry. O wings of the cherubim and glorification of the Spiritual Ones, by the glory of El, the One, the Subduer, who does as He wills. Make haste. O Maymun, O Mitatrun, O Hatish, O Majlish answer by the honor of the One the Triumphant, who does as He pleases.

06.03.2011.

Instructions for Burqan's seal

Inscribe the names below the stone along with the covenant. They are as you see.

06.03.2011.

The names of al-Abjadh's aides

Answer me, O Abu al-Hakam, and you, o Hisham, and you, O Hawhar, and you, O Shahanit, O Masfaras. O righteous slaves of El, wherever ye may be, el will bring you all together. Surely he is able to do all things.

06.03.2011.

Instructions for al Abjad's seal

On the setting of the gem, inscribe the following. There is no god but El. All things shall perish, save his countenance. His is the judgment, and to Him ye will be returned. Following is the seal just as you see it.

25.02.2011.

Prizivanje džina muslimana

Na internetu je danas nemoguće pronaći na bosanskom jeziku bilo kakav ritual koji opisuju bar općenito način prizivanja džina tako da ovaj tekst predstavlja raritet na duhovnom području. Iako je klasični obred zazivanja džina krajnje opasan i njega stoga mogu da izvode samo iskusni duhovnjaci, kada je riječ o prizivanju onih moralni i plemeniti džina onda je najbolje obratiti se džinima vjernicima. Za razliku od ateistički nastrojenih džina koji koriste svaku priliku da napadnu i naude prizivaču džini vjernici ili džini muslimani nisu skloni nikakvim licemjernim igrama niti obmanjivanju čovjeka. No, od prizivača uvijek traže neke male protuusluge poput čitanja Kur'ana i sličnog. Naravno, ni oni se neće odazvati bilo kome tako da ovaj ritual ne mogu uspješno obaviti one osobe koje se ne drže vjerskih načela ili im je cilj da nekom naude.

Da bi se prizvao džin musliman potrebno je otići na jedno tamno i čisto mjesto u naselju te sjesti na koljena. Tri puta se prouči: "Euzubilahi mineš šejtanir radžim" i sedam puta "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim". Nakon toga se zazovu džini sljedećom azimom: "O, vi, džini koji se pokoravate Allahovim i Poslanikovim naredbama i koji se klonite zabranjenih djela! Koji od vas meni pomogne neka i Allah pomogne njemu".

Ovo se ponovi tri puta. Zatim se ustane, okrene se u pravcu Kible i sedam puta se prouči sura Džin. Nakon toga okrene se prema desnoj strani i prouči se: "Ahsenallahu ila men ahsene ileyye min ervahil muminin". Zatim se okrene na lijevu stranu i tri puta se prouči: "Ya saf dis", a onda se izgovori: "Bikatladejmis". I na kraju zaziva se kaže još ovo: "Tezdadu biha sirran ve ala sirrikum. Esselamu alejkum ejuhel ervahut tahireti min džannil mu'minin".

U tom trenutku prizivaču će doći jedan džin musliman koji će mu nazvati selam (Essalamu aleykum) a on mu na to mora odgovoriti ( Aleykum selam) i nakon tog pozdravljanja može ga pitati o čemu god želi.

Uslovi koje prizivač mora ispuniti da bi njegov ritual bio uspješan jesu da se ono odvija na mračnom mjestu. Prizivač mora biti čistog odijela i odjeće kao i mjesto na kom se obred izvodi.

 

tekst pozajmljen sa sajta www.falanje.com

17.01.2011.

Običaji i vjerovanja

U Sjevernoj Africi obični ljudi mogu slobodno posjećivati vještice koje nije moguće sankcionirati zakonom. One se nalaze uglavnom među kategorijama mesara, primalja i žena uključenih u pranje leševa. Qablas ili babice u Maroku provode u praksu rituale protiv neplodnosti sa impresivnim upotrebama droge, napitaka i fetiša. Jedno od jela koje se smatra jačim protiv sterilnosti je kobasica od mesa i testisa ovce žrtvovane povodom praznika Aid el Kebir (Kurban Bajram). Kobasice se narežu na tanke komadiće i dodaju kuskusu ili gulašu (tajin) supružnika. Postoje i žene prodavači, majstorice okultne vještine, koje prodaju "msakhen" koji sadrži i do 30 vrsta lokalnog bilja. Indukcije neplodnosti često se provode u praksi dugi niz godina a druge magijske prakse obavlja primalja na zahtjev klijenta. Fumigacija smolom zvanom "fasoukh" potiče se pobačaj koji se u ovom slučaju smatra rezultatom demonske a ne kemijske prakse.

Da se spriječi neki brak u Alžiru se koristi pramen kose mladenke koji se pomješa sa svinjskom mašću i vrlo dobro zamota u komadić odjeće mladenaca. Tkanina se čvrsto zamota i nosi na groblje pa zakopa u nepoznati mezar govoreći: "Selam ti vlasniče ovog mezara, neznam da li si muško ili žensko. Baš kao što su tebe napustili, baš kao što si ti napušten u ovom mezaru tako neka bude napuštena i kćer toga i toga od onog koji je želi oženiti".

Nevjesti se sihirima može "nabaciti" i ružnoća uz pomoć žučnog mjehura zaklane ovce ili goveda koji se zakopa na mjesto kojim će proći mladenci ili po mogućnosti u dvorištu njihove kuće. Mladoženja ili mlada koji prođe preko mjehura postat će melankoličan a ako je žrtva atraktivnog izgleda postat će svima ružna.

Da bi se djelovalo protiv sihira moraju se nabaviti posebne hamajlije koje radi taleb. U Alžiru tijekom sedam dana svadbenog slavlja mladenka će nositi jednu od tih hamajlija, prvo je nosi na desnom zglobu pa pod kapom i tada je skriva u marami. Sve se to radi ako se misli da joj neko planira nanijeti zlo magijom. Kad nevjestina majka sazna da joj kći ima dušmane pažljivo priprema neutralizaciju sihira. Zakopana ispod ulaza u nevjestin dom leži kornjača sa malom količinom fasoukha umotana u zamršeni komad tkanine. Kornjača je živa zakopana. Ovim se ritualom neutrališe svako zlo i magija koje mogu biti napravljene nevjesti.

12.12.2010.

Tilsum za pobjedu

Ovaj tilsum treba napisati na koži jelena sa tim da se mora obratiti pažnja na položaj zvijezda.

"Dođi i ne boj se, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje, ne boji se rekosmo Mi - ti ćeš zaista pobjediti, dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju - navalite im na kapiju, pa kada kroz nju prođete, bićete sigurno pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!". 

12.12.2010.

Tilsum protiv oružja

Ovaj tilsum služi za nadvladavanje željeza tojest oružja. Tilsum se napiše i stavi se na ogrtač nečijeg djeteta pa se čita sura Al-Hadid (željezo). Pročita se 25 puta uz zapaljeni tamjan.

19.11.2010.

Kad je Mjesec u Ribama

U Egiptu medju mnogobrojnim šejhovima raširena je praksa nanošenja sihira ali i liječenja od njih. Ta praksa utemeljena je na iskustvu mnogobrojnih prethodnika o čijim nadasve čudesnim moćima ispredane su razne priče, pisani članci i knjige.

Magija sama po sebi nije niti crna niti bijela već nju zapravo određuje mag ili čarobnjak koji je koristi prema svojoj slobodnoj volji i tako klasifikuje. Kada nije u službi nanošenja zla magija, posebno ona arapska koja dolazi iz Egipta, može itekako pomoći čovjeku i unaprijediti njegovo zdravlje.

Jedna od čestih tegoba pred kojom se kako u prošlosti tako i u sadašnjosti susreće muški spol jeste impotencija koja može biti uzrokovana psihičkim ili fizičkim problemima. Ovu nadasve neugodnu boljku egipatski šejhovi liječe uz pomoć vjere i magije na različite načine.

Egipatski šejh za tu priliku mora pratiti astrološki slijed kako bi imao podršku nebeskih sila u svom radu te stoga pazi kada će Mjesec ući u znak Riba pošto je upravo to vrijeme najpovoljnije za ovakvu vrstu liječenja. Tada uzima sedam raznobojnih konaca, među kojima jedan obavezno mora biti crn, pazeći da izostavi bijelu boju. Dužina svake niti mora biti preko 30 cm. Kada konac splete u jednu nit onda na njemu veže sedam čvorova govoreći pri tom po sedam puta ovu zakletvu: Ja vežem penis N.N. preko vagine N.N.

Kada zaveže svih sedam čvorova šejh konac stavi u kozji rog koji potom zatvori sa smolom iz drveta i zakopa u neki stari napušteni grob. Nakon toga, u vrlo kratko vrijeme, nesretnom muškarcu se vrati izgubljena potencija i on ponovo može uživati u bračnom životu. 

30.10.2010.

Pakistanska magija

U Pakistanu srećemo mnogobrojna vjerovanja izmješana sa starim animističkim vjerovanjima i islamskom tradicijom. Takav koncept shvatanja vjere poznat je pod nazivom folk islam i riječ je o narodnom poimanju religije koje je vrlo tolerantno prema ostacima nekadašnjih paganskih vjerovanja. O čemu se tu zapravo radi najbolje ilustruje jedan od iscjeliteljskih obreda lokalnih duhovnjaka kojim se, kroz ponude duhovima, utječe na ozdravljanje ili promjene u životu.

Vilinsku kupku koriste muškarci i žene u slijedećim slučajevima; kada osoba pati od kronične bolesti, ako je u braku i nemaju djece 4 ili 5 godina, ako zbog uticaja džina pati od krvarenja ili ima pobačaj, ako dijete umre odmah nakon rođenja, ili ako je boležljivo i slabo, ako se muž i žena ne slažu, ako čovjek ne dobije zaposlenje ili ne uspije započeti neki posao itd.

Samu kupku napravit će mag, hodža ili učen čovjek ili Pariwat odnosno vilinska žena. Metoda je sljedeća; oni donose vodu od sedam ili devet različitih izvora, rijeka ili mora i uliju je u metalni lonac bacajući u njega listove različitog drveća ili biljke kao što su šipak, španski jasmin, fasligan i kana. Ukoliko je cilj obreda uklanjanje džina iz tijela čovjeka onda se iznad lonca sa vodom prouči 36. Ili 73. poglavlje Kur'ana, ukoliko je namjera promjena sreće onda se prouči 48.poglavlje itd.

Tada se napravi od brašna figura čovjeka veličine lakta, na vrat figure veže se jedan kraj konopa sačinjenog od tri konca različite boje a drugi kraj za vrat bolesnika ili njegov struk. Prije nego što se to uradi  položi se uokolo ovčija jetra, kokosov orah, cvijeće, pržena riža, raznobojni komadići stakla, komadi žute tkanine, vune od ovaca i perja od kokošiju. Potom se uzme devet limeta i nad njima ponovi Ajetul Kursija, limete se tada stave bolesniku na glavu, ramena, koljena, bedra, leđa i noge. On se zatim okupa vodom iz lonca. Već unaprijed na mjestu gdje će se obaviti ritualno kupanje iskopa se rupa u zemlji koja će upiti prljavu vodu u sebe jer ukoliko bi se desilo da neko pređe preko nje, nakon kupanja, moglo se dogoditi da bolest pređe na njega.

Iz tog razloga obred se najviše vrši blizu neke rijeke ili u vrtu. Kupanje se može obaviti svim danima osim srijede i petka. Na zadnjem kupanju bolesnik se prelije tri puta vodom iz čiste zemljane posude; jednom po glavi, zatim po desnom ramenu te po lijevom a onda se voda izlije na zemlju ispred koje stoji.

U svrhu zaštite nakon kupanja bolesniku se oko vrata , nadlaktice, zapešća ili struka objesi specijalan vefk čija je namjena da istjera džina ili da ukloni tegobu od koje bolesnik pati. Vilinska kupka je vrlo dobro poznata među ženama Pakistana a obred provodi žena koja ima kontrolu nad vilama a takve su malobrojne.

06.10.2010.

Arapska mitologija

 

Arapi su u predislamskom vremnu bili politeisti. Svako pleme imalo je svoja božanstva kojima se klanjalo i prinosilo im žrtve. Jedini izvor koji daje vrlo malo tragova o vjerovanju predislamskih Arapa je njihova poezija. Muallaqe su njihove pjesme koje veličaju bogove i pjevaju o njihovoj samilosti i moći. Bogovi nemaju izravno određenu ulogu, već je ona različita ovisno o plemenu. Većinom su svemogući, te su čuvari prirodnog poretka.

 

Najznačajnija božanstva su: Wedd, Suwa', Jegus, Je'uk, Nesr, Lat, Ussa, Menat, Hubel, Isaf i Naila, Zu-l-halesa, Ukajsir, Dawar, Nuhm i Su'ajr. Ovi idoli se spominju u predislamskoj poeziji i poeziji nakon pojave islama, te u Kur'anu. Muslimanski filolozi su u 8. stoljeću počeli zapisivati neke usmenom predajom prenošene napjeve o idolima i njihovoj moći. Također su sačuvani neki podaci o lokacijama i važnosti hramova i svetišta, kao i kojem plemenu su pripadali idoli.

 Ibn el-Kelbi u svome djelu Kitabu-l-asnami (Knjiga o idoloma) navodi dosta podataka o religiji predislamskih Arapa. U Kur'anu se spominje osam idola i to: u suri En-Nuh pet: Wedd, Suwa', Jegus, Je'uk i Nesr, te tri u suri En-Nedžm: Lat, Ussa i Menat.

 

06.10.2010.

Arapska mitologija

 

Wedd  Idol koji je imao lik stasalog muškarca. Bio je idol plemena Kelb. Njegov hram se nalazio u mjestu Dewmetu-l-Džedel. Wedd je, po vjerovanju pripadnika plemena Kelb, bio vrlo snažan, visok, mišićav, te je imao gustu i kovrdžavu crnu kosu i bradu. Wedd je bio bog sudbine, vremena i zemlje. Prema vjerovanjima, bio je mnogo milostiv, ali je bio i ćudljiv, te bi onima koji ga nisu propisno štovali strelice okretao na crno, tj. na njihovu štetu. Naime, predislamski Arapi sudbinu su proricali bacajući strelice sa jedne strane obojene u crno, a sa druge u crveno, te su tako rješavali dileme. Ukoliko se strelica u zemlju zarije na crno, bogovi daju negativan odgovor, a ukoliko se zarije u zemlju crvena strana, odgovor bogova je pozitivan. Ovakav čin u Kur'anu je strogo zabranjen, te ga islam smatra teškim grijehom.

 

Suwa' Bila je idol plemena Huzejl, u liku lijepe žene bujnih grudi. Njen hram se nalazio na obali Crvenog mora. Prema vjerovanju pripadnika plemena Huzejl, Suwa' je bila vrlo vješta sa krinkama i bila je sposobna uzeti razum bilo kojem muškarcu, a "u ženama plod ugasiti". Ona je bila božica ljubavi i plodnosti, a može se usporediti sa mezopotamskom božicom Ištar. Vjerojatno je bila štovana i kao Velika Majka.

 

06.10.2010.

Arapska mitologija

Jegus

Idol koji je imao lik snažnog i oštrozubog lava. Hram ovoga idola nalazio se u gradu Džurešu na visokom Nedždu, a u njemu se nalazio Jegusov kip od olova. Jegus je bio idol plemena Murad i Gatafan. Prema njihovom vjerovanju, bio je gospodar života i smrti, te su mu često prinošene životinjske žrtve. Bio je brz, okretan i ubojit. Mnogo je volio krv i bitku, a štovan je i kao bog pobjede. Plemena Murad i Gatafa su ga zazivali pred bitku, a slavili ga zajedno sa pobjedom, zasipajući njegov kip ružinim laticama. Posvećeni su mu sljedeći stihovi: "Jegus je sa nama bio sve do kraja, U zoru nas je pobjednički izveo iz okršaja".
06.10.2010.

Arapska mitologija

Je'uk

U liku brzog i mišićavog arapskog konja. Štovan je od strane mnogih konjičkih plemena, a nije imao veći hram ili centar štovanja. Bio je bog konja, brzine, snage i hrabrosti, zaštitnik konjanika i ratnika, koji su ga najviše štovali. Temperanentan i brz, bio je i bog plodnosti, te je, prema predajama, galopirao cijelim svijetom, a kada bi zastao negdje u pustinji, tu bi poticala voda i nastajala oaza.
06.10.2010.

Arapska mitologija

Nesr

Poput Je'uka bio je štovan od strane raznih plemena, imao je lik velikog i brzog sokola. Bio je bog neba i vjetra, izrazito brz i vješt letač kojije na svojim krilima, kako jedan napjev kaže, nosio vjetar. Nesr je bio bog zaštitnik streličara. Bio je čuvar i pouzdani savjetnik plemenskih poglavara, bog vlasti i moći. . Može se poistovjetiti sa egipatskim bogom Horusom.
10.07.2010.

Prizivanje Meymona Abu Nokha

Arapski mag da bi prizvao jednog od velikih džina Meymona Abu Nukha traži izolirano, čisto i mirno mjesto gdje mu niko neće smetati. Pred susret sa džinom on mora tri dana postiti, izbjegavajući meso i sve što dolazi od životinja poput jaja, mlijeka, sira.... Tijekom tih isposničkih dana svaki dan mora 100 puta ponoviti kratku formulu uz zapaljeni benzoin tamjan: "Annukhin Syansyanukhtin ajin yaa Meymouna Abu Nokha waf'al kadža... (ovdje reći što se želi od džina).

Četvrtog dana maga će posjetiti Meymon Abu Nokh i upitati ga što želi od njega na što će mu ovaj odgovoriti "Ja želim da ti ispuniš moju volju"

06.07.2010.

Magični recepti perzijske magije

 Zasigurno najači oblik magije dolazi iz stare Perzije ili današnjeg Irana čije knjige važe kao najveći dragulji okultne literature. Naime, poznato je da su Perzijanci magiju doživljavali kao vrhunsku nauku i tako se i odnosili prema njenom učenju. Mješavina starog Zaratustrinog učenja i indijskih magijski vjerovanja rezultirala je velikom okultnom silom nad kojom su vlast imali staroperzijski mudraci poznati pod nazivom Magovi.

Primjer jednog takvog učenja jeste i ovaj recept za skidanje svih oblika crne magije sa čovjeka. Kao što se i može vidjeti na priloženom tilsumu slika prikazuje džinsko biće unutar kojeg su ispisane moćne zakletve za poništenje svakog demonskog uticaja na čovjeka.   

Za potrebe rituala, koji traje 11 dana, napravi se jedanaest kopija tilsuma koji se presavije tako da se glava i noge na slici ne dodiruju. Tilsum se spaljuje svaku večer, nakon jacija namaza, i  inhalira se njegov dim sve dok izgaranje potpuno ne nestane. Pepeo se ne baca odmah već se tijekom noći prikuplja u plastičnu vrećicu. Ritual se ponavlja svaku večer u isto vrijeme nakon čega bi trebalo doći do potpunog izlječenja od crne magije.

04.07.2010.

Manba Osoul el Hikma

U knjizi je prikazan sistem numerologije, magičnih tablica (vefkova), brojni rituali....sadrži 359 stranica.

 

 

 

28.06.2010.

Al -Taskhir shayatin

Vrlo popularna knjiga ljubavne magije kod Arapa. U knjizi se nalazi mnoštvo tilsuma i zaziva kojima se osvaja željeno srce i duša.

28.06.2010.

Al sihr honoud

Jedna od poznatijih knjiga magije u Pakistanu. Obiluje raznim korisnim informacijama i ritualima, 114. stranica.

27.06.2010.

Za prosperitet

Ovaj zapis ima moć da privuče kupce u radnju, pise se četvrtkom ili petak ujutro u sretan sat. Mastilo sa kojim se izrađuje mora biti od šafrana i ružine vodice.

27.06.2010.

Hamajlija protiv džinova

Ova hamajlija protiv džinova i zla piše se četvrtkom ili petkom ujutro.

13.06.2010.

Iranski dragulj

 Najpoznatija biljka za liječenje i zaštitu od uroka u Iranu je Aspand ili Esfand (peganum harmala) inače vrlo čest korov po srednjoj Aziji. Vjerovanje u njegovu čudesnu moć potječe još iz Zaratustrovih vremena i kralja Nagšbanda čije se ime i spominje u basmi za liječenje.

I danas je običaj po Iranu da se dijete nakon susreta sa strancem ili više njih okadi aspandom, kružeći oko njega u krug i govoreći:

 

Aspand bla band

Barakati shah Nagshband

Jashmi heach jashmi khaish

Jashmi dost wa dooshmani loše andish

Biti šoša der hamin atashi taze.

 

Ili na bosanski:

 

Ovo je aspand i uništit će uroke

Blagoslovom kralja Nagšbanda

Nestat će uroka od rodbine,

Uroka od prijatelja, uroka od neprijatelja.

Od koga god da je neka gori u ovoj zažarenoj vatri.

 

Sjeme aspanda koristi se spaljivanjem i za pročišćenje zraka po kući te je dio ovdašnje kulture. Iranski narod tvrdi da ova biljka liječi sedamdeset i dva oboljenja a samo pijenje napitka od aspanda četrdeset jutara čovjeku donosi mudrost.

U siitskoj tradiciji se vjeruje da u njoj stanuje melek i da šejtan bježi daleko od kuće u kojima se uzgaja aspand. U nekim selima Khorosana  porodilji se treći dan nakon porođaja daje napitak od ove trave kako bi joj očistio utrobu. A da otjera sve negativne entitete i zle duhove koji se motaju oko nje u prvim danima nakon porođaja za nju se priprema vrlo neobičan obljev. U veliku posudu vode stavi se po četrdeset kamenčića, kuglica ovčijeg izmeta, grašaka i  sjemenki aspanda. Sve se to namače u vodu četrdeset puta a onda se voda ritualno izlije na ženinu glavu, naravno, preko tkanine kojom se pokrivena.

03.06.2010.

Arapske knjige magije i proricanja - الجن والسحر والعين

   
 
                          
    

 

         

 

   

 

 

 
   
 

03.06.2010.

Sudbina u talogu kafe قراءة البخت في فنجان قهوة

 U zemljama Bliskog Istoka jedno od najpopularnijih gatanja, pored geomantije i astrologije, svakako je proricanje u kafu. Ta stara divinacijska vještina najvjerovatnije je nastala iz dokonih kafendisanja starijih žena koje su u tome vidjele priliku da se malo zabave a one spretnije i zarade.

Jedna od njih koja se može pohvaliti svojom nadarenošću svakako je gospođa Hana Serafi iz Damaska za koju se zna širom Sirije. Njeni klijenti su kako obični ljudi tako i ondašnje zvijezde i političari. Kako kaže gospođa Serafi onaj kome će se falati u kafu mora nakon ispijanja fildžan okrenuti u smjeru kazaljke na satu i poklopiti na tanjurić. Naipogodniji za gatanje u fildžan bijele boje. Kada se u njega ulije kafa, promješa se u krug i pusti da se ohladi tojest da se talog spusti na dno. Ako se tom prilikom, kaže Hana, na površini, u pjeni, ukaže koji mjehurić uskoro će doći nekog novca.

Prvo što se analizira u fildžanu jeste stanje taloga; ako ga ima puno to ukazuje na loše stanje one osobe kojoj proriče dok čisto ili bijelo dno predskazuje nadu i optimizam. Velika nakupina taloga na dnu upozorava na veću poteškoću.

-Kada mi neko dođe sa zdravstvenim problemima a ja mu vidim na dnu fildžana crnu točku onda sam sigurna da uzrok tegobe leži u uroku! tvrdi sirijska proročica.

 

Od onih povoljnih znakova vrlo su dobre bijele linije koje se protežu od dna prema površini (ivici) fildžana jer proriču promjene na bolje. U gatanju kafom ništa nije slučajno pa se pazi na sve ono što se događa tijekom pripreme fildžana za gatanje. Desi li se da prilikom okretanja fildžana talog pređe i na vanjsku stranu predskazuje putovanje. Tumačenja za ostale znakove koji se mogu pojaviti su; sova - smrt u neposrednoj blizini, polumjesec - dobre vijesti, stablo - uspjeh u životu, križ - smrt, srce - ljubav, orao - poslovni razgovor, pas - iskren prijatelj, riba - nagovještaj materijalnog prosperiteta, konj - bježite od problema, zec - nesigurnost......

02.06.2010.

Tilsum za izazivanje ljubavi

 Tilsum se ispisiva utorkom na nekom komadu odjeće od željene osobe i pali u vatri.

29.05.2010.

Tilsimi

 Tilsimi spadaju u visoki stepen magijske prakse i  djelovanja kada mag ispisivanjem ili iscrtavanjem određenih magijski znakova i slova dolazi u kontakt sa duhovnim silama i primorava ih na suradnju tojest djelovanje. U samom tilsumu često su predočenih takozvani magijski kodovi ili prostije rečeno osobni znak nekog džina. Upravo iz tog razloga njega nije lako uništiti tojest anulirati njegovo djelovanje. Za razliku od drugih sihira moć tilsuma ne nestaje ukoliko se on baci u vatru ili vodu, te upravo zato njegovu snagu može poništiti samo iskusan duhovnjak upoznat sa svim oblicima djelovanja crne magije.

Postoji nekoliko oblika tilsuma od kojih poneki imaju u svom sadržaju imaju isključivo nekoliko slova ili znakova dok drugi su sačinjeni od kombinacije azimeta i simbola. Oni moćniji prepoznaju se po groteksnim crtežima samih džinova koji se takvom predodžbom prizivaju. U starim knjigama arapske magije može se na više mjesta upravo naići na takve tilsume i usput doznati o fizičkoj predstavi demona iz iskustva orijentalnih magova. 

Tilsum se teško uništava vjerovatno iz razloga što je u sam njegov sadržaj nemoguće proniknuti. Prilikom pisanja čarobnjaci koriste vrlo star oblik pisma, potpuno nepoznatog značenja za većinu ljudi. Vrlo često tilsum je ništa drugo do svojevrsnog ugovora sa šejtanom ili džinom kada se vrši trgovina za ostvarenje neke želje ili htijenja. Svaki od njih je individualan i kao takav  traži posebne rekvizite u izradi pa mag pazi, između ostalog, i na vrijeme pisanja, sadržaj i boju mastila, materijal na kom će iscrtavati znakovlje, ponavljanje nekoliko puta azimeta i slično.

Zavisno od cilja koji se želi postići tilsumi se pale, zakopavaju, vješaju od drvo i slično. Jednom napravljen tilsum djeluje sve dok ne ispuni svoju misiju a ona počinje azimetom ili zaklinjanjem jednog ili više džina da ispune zadato. 

20.05.2010.

Vefkovi i tilsumi

..............................

19.05.2010.

Magična privlačnost

 

U starim grimoarima arapskih tajnih učenja postoje razna poglavlja namjenjena mnogim ljudskim djelatnostima od kojih svakako dominiraju recepti kako postati bogat, priznat, cjenjen ili lijep. U jednom takvom otkriva se upustvo za stjecanje atraktivnosti i privlačnosti te svatko onaj ko želi posjedovati magičnu privlačnost treba u noći mladog Mjeseca na čistom tanjuru iscrtati i ispisat dolje navedeni tilsum sa šafranom i jasminovim uljem. U središte malenog trougla ispiše se svoje ime. Zatim se desni kažiprst umoči u sadržaj tilsuma i njime pomaže lice. Učinak će potrajati sedam dana. Osim toga tislum se može napsiati na papir i nositi na desnom ramenu, iznad pazuha.

 

 

 

16.05.2010.

Sihir sa biberom

U tradicionalnim arapskim ljubavnim činima posebno omiljene su one uz čije se pomoć osvaja željena osoba. Izrazito često korišten rekvizit u ljubavnom omađijavanju na daljinu, bez kontakta sa osobom, jesu zrna crnog bibera, kojeg mogu zamjeniti i zrna graha, ječma ili tamjana. No, biber je zbog svoje specifične magijske osobnosti najviše zastupljen u svim sihirima arapskog podneblja.

Kako bi omađijala željenog momka, djevojka sedam noći uzastopno očitava nad 41 zrno crnog bibera sljedeću bajalicu sedam puta:

 

Šenuhin, šenuhin, tevekel,

ja medžnun ebanuk vedik,

ve hajra n.n. umire od ljubavi za n.n

bil haki lejahimi, lajaguin, lejafirin,

lejarušin, lejarugin, lejarušin,

leja šelšin elvahan.

Eladže, eladže, eladže.

Essaate, essaate, essaate.

 

Kada sedam puta ponovi ovu ljubavnu bajalicu zrna baca u vatru. U nastavku se kaže da se efekat sihira ljubavi može očekivati te iste, treće ili sedme noći.

 

16.05.2010.

Ljubavna magija - kako osvojiti ili zaboraviti željenu osobu?

U slučaju da neka određena osoba ne pokazuje iste osjećaje prema vama kao vi prema njoj na komadu papira se ispiše navedeni ljubavni tilsum. Na mjestu gdje je podcrtano linijom (dva puta) ispisati svoje ime i ime svoje majke te potopiti u zašećerenu vodu (šerbet) ili u med koji, čim se mastilo na papiru rastopi, treba poturiti željenoj osobi da malo kuša.

 

Osim mnoštva recepata kako osvojiti nekog u arapskoj okultnoj tradiciji prisutan je dobar dio upustava kako zaboraviti nekog, zatomiti osjećaje spram neke osobe. Tu se posebno misli na nesretne ljubavnike ili parove čija je ljubav nemoguća te je usljed takvog stanja osoba pogođena depresijom, tugom ili bijesom. Na površini čistog porculanskog tanjura ispisuju se slijedeći ajeti, tanjur se zatim napuni svježom vodom koja se pije tijekom naredna tri dana.

 

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148

14.05.2010.

Džin muska

Kako bi se otjerali džinovi iz kuće ili onemogućio njihov ulazak u dom petkom, nakon jacije namaza,  na komadu kosti treba nacrtati ovu musku (hamajliju) i objesiti u ćošku kuće.

 

 

 
14.05.2010.

Liječenje epilepsije (sar'a)

 

 U liječenju nekih komplikovanijih bolesti poput sara ili padavice, epilepsije, lijek se često traži u duhovnoj medicini koja je uostalom i najidealnija za narušena duševna ali i fizička stanja uzrokovana napadom duhova. Prema arapskoj duhovnoj medicini padavica ili epilepsija se najviše dobije usljed napada nekog džina na čovjeka pa se prema tome u ritualima iscjeljivanja ide na udaljavanje džina napadača od ljudskog tijela.

Jedan od mnogobrojnih načina liječenja sara temelji se na kombinaciji određenih kur'anskih ajeta i vefka čiji sadržaj čini neko od 99 Lijepih Allahovih imena. Pošto iscrta i ispiše vefk duhovnjak oko njega ispisuje u obliku kruga 7-8-38-39-40-43-51-52 ajet sure Hakk te ga potopi u vodu koju će bolesnik piti tokom nekoliko dana.

 

 

13.05.2010.

Arapska mitologija - Bahamut بهموت

Bahamut je divovska riba koja živi u velikom moru, naziva se i Kujuta. Ima nebrojeno očiju, uši, nos, jezik...a na njoj stoji ogromni bik. U Maroku se vjeruje da zemlja leži na rogu jednog bika, bik stoji na jednoj velikoj ribi koja plovi velikim morem. U Bosni susrećemo isto vjerovanje ali znatno osiromašeno u opisnom dijelu. Naime, stari Bošnjaci vjerovali su da ovaj svijet (zemlja) stoji na glavi bika Garonje. Kada on zatrese uhom negdje se u svijetu desi potres a onog dana kada se on sav strese desit će se kijamet.

 

12.05.2010.

Slatka ljubavna magija

 

Kako bi se neka osoba omađijala i učinila zaljubljenom iznad slatkog jela ili nekog kolača treba 21 put ponoviti slijedeću bajalicu džinovima te nakon toga ponuditi željenu osobu tom hranom.

 

 

 

Bitajtajušin bitajtajušin

 ebrumin ebrumin

 hayrumin hayrumin

 kajtumin kajtumin

 mirtališin mirtališin

 hemamišin hemamišin

 šakjetumin šakjetumin

 ahdıru ja ruhanijjete hazihil

 esmai veđlibu n. binti n. bi mehabbeti ve meveddeti

 vef'alu ma tu'merune bihi

 elvahan elvahan elvahan

 el'ađel el'ađel el'ađel

 es saah es saah es saah.

 

Umjesto ove džinske bajalice može se iznad čokolade ili nečeg drugog slatkog ponoviti sedam puta ova bajalica prvog ili zadnjeg petka u nekom od arapskih mjeseci:

Errahini Errahini

Feraherin Herijjen

Šehriyen ya Mahadenu

ev Behtemki Šemon Vejhengi Ezderihon

ve Esahijon ve Emlihon ve Adirijon

ve Melihon ve Gaferihon ve Misterijon ve Elimon

ve Kalimon ve Inadigun ve Mafidon ve Hašimijon

ve Malidon Šemion ve Miligon

Hat, Hat, Af, Af, Šal,Šal, Elinage Elinage.

 

Ako ljubavnica ili ona osoba koja vlada bacanjem čini u moćnoj arapskoj magiji poželi raskinuti magiju i osloboditi ljubavnika ona uzme četrnaest hurmi i na njima napiše Fekadžin mehmet ( فقج محمت ), pa sedam hurmi da vezanom muškarcu da pojede a drugu polovinu ona i dejstvo ljubavnog sihra bit će prekinuto.

12.05.2010.

Azimom do džina

 U prizivanju džinova i šejtana čarobnjak koristi sijaset rekvizita među kojima najviše dominira krv kako ljudska tako i ona životinjska. Krvožedne demone na pojavljivanje i pokoravanje nezaustavljivo privlače krv hudhuda, šišmiša, vrane, bijelog goluba, crnog pijetla. Odmah iza ovog popisa dolazi krv crne mačke, lisice, majmuna...iza toga slijedi kravlja mokraća, sok bijelog luka, ocat, šećer, slana voda, zmijski otrov ali i crkotina vuka, mrtva riba, zelenog guštera... Od onih profinjenijih sastojaka čarobnjak koristi mošus, šafran, ružinu vodicu, jenkar, aprilsku kišnicu, ulje od lana, maslinovo ulje.

 Pošto cijeli sistem arapske magije vuče svoje korijenje iz samih izvorišta magijske nauke, drevne Mesopotamije i Egipta, ritual prizivanja džinova prožet je jasnom astrološkom praksom te čarobnjak određuje dan, sat i miris za tu prigodu. To čini iz razloga kako bi ciljano prizvao određene džinske snage, poglavare i njihove sluge.

Cijeli ritual praćen je mistikom broja sedam, inače arapskog simbola magije, pa tako čarobnjak koristi sedam boca u čijoj se unutrašnjosti nalazi napisano ime dnevnog meleka (muwekkila), njegov grafički prikaz, tilsum, ugovor itd. U opremi čarobnjaka nalazi se sedam pari sandala, sedam kamenova, sedam odžaka, sedam hutbi, sedam maramica...Sve to nije bez razloga i nema veze sa ceremonijalnim ukrašavanjem obreda već je usko povezano sa djelovanjem sedam meleka i džinova koji vladaju danima u nedjelji. 

 

Naravno, pogrešno bi bilo reći da je svaki ritual prizivanja praćen kompleksnim postupcima i pripremama. Neki od njih su ceremonijalno skromniji i predviđeni za neke kratke intervencije kada se uglavnom potražuju odgovori na neko pitanje ili lijek za izlječenje. Ukratko takva su prizivanja rezervisana za dobivanje duhovne pomoći bez nekih dubljih konverzacija i traženja mudrosti. Najjednostavniji način prizivanja džina, ali ništa manje opasan i rizičan od svakog drugog, jeste onaj koji vrše dvije osobe - praktikant i medij, djevojčica plavih očiju. Dok dijete prema propisima rituala mora biti čisto (nije išla u pubertet) , praktikant mora vladati kiraaetom ili pravilnim izgovaranjem arapskog jezika.

 

Cijeli ritual se odvoji u zatvorenoj prostoriji, u krugu koji je iscrtao praktikant kako bi se zaštitio od svakog napada bijesnih džinova. Pošto zatvori krug i tako na simboličan način odvoji sebe i medija od vanjskog svijeta na dlan medija ispisuje ovaj magični vefk. Zatim praktikant pali tamjan od mješavine džavija i kizbera, izgovara azimu, ponavljajući je toliko puta dok dijete medij ne padne u svojevrstan trans koji je jedan od arapskih autora slikovito opisao riječima "u tom trenutku zastor između našeg ljudskog i džinskog svijeta razastire se pa dijete bez ikakvih problema opaža stanovnike tog čudnog svijeta, konture njihovih tijela čije forme najviše sliče opisima junaka dječijih bajki".

Tada se iskazuje poštovanje prema prizvanoj sili i bez ustručavanja postavlja određeno, jasno formulisano pitanje koje dijete prenosi prizvanom džinu. Čim dobije odgovor obavjesti o tome praktikanta kada on dozvoljava džinovima da idu u miru. No, pri tome je svjestan da ne smije razbiti zaštitni krug sve dok ne bude siguran da su svi džinovi otišli u strahu od napada. U svrhu toga izgovaraju se po nekoliko puta kuranske molitve i puše niz dijete.

11.05.2010.

Do ljubavi preko zapisa

  U arapskoj magiji veliki dio prakse posvećen je ljubavi točnije izazivanju emotivnih stanja koja se mogu okarakterisati čudnim, zbog načina na koji se do njih dolazi. Arapska vračanja poznaju razne načine djelovanja na određenu osobu. Tako, na primjer, da se probudi u nekoj osobi zaljubljenost na sedam komadića čiste tkanine iscrtava se dolje navedeni vefk. Od ispisanih komadića naprave se fitilji koji se pale, jedan za drugim, tijekom sedam večeri. Svaki put, dok fitilj gori, praktikant ponovi 312 puta "Ya Rakib". Zadnje, sedme, noći kod željene osobe probudit će se ljubav i jaka čežnja.

 

11.05.2010.

Hamajlija za zaštitu kuće

Ovi magični znakovi, inače najači simboli u arapskoj magiji, ispisuju se na koži ovna koji je poslužio kao kurban za tu kuću (koja se želi zaštititi). Pošto se magični znaci upišu na nju koža se okači na zid u kući. Ova zaštita je trajna i neuništiva.

11.05.2010.

Zapis za berićet

 Slijedeći vefk napisati mastilom od šafrana i ružine vodice ponedjeljkom, nakon zalaska sunca. Pošto se vefk ispiše, presaviti ga u trouglasti oblik i umotati u zeleno platno te zalijepiti voskom. Zapis se nakon toga nosi uza se.


Noviji postovi | Stariji postovi

Arabic magic السحر العربي
<< 01/2015 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI

BROJAČ POSJETA
146086

Powered by Blogger.ba